sochy: 

Zdeněk Němeček se narodil v roce 1931v Luži u Chrudimi. Po vyučení keramikem vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu ve Zlíně a v roce 1959 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Jana Laudy a Vincence Makovského. Nepočítáme- li stranické úkoly, jako je několik pomníků Julia Fučíka, Padlím tiskařům Rudého práva a Pohraničníkům byl přesvědčený komunista a humanista Zdeněk Němeček výhradně sochař sportovních témat. Jako protěžovaný autor měl možnost representovat Československé výtvarné umění a vytvářel sochařskou výzdobu sportovních stadionů po celém světě (Mexico City, Mnichov, Milán, Moskva, Tallin…). Mezi nejznámější pražské realizace patří Hokejista před zimním stadionem na Výstavišti, Štafeta(Poselství) před Spartakiádním stadionem nebo třeba dnes již odstraněná Gymnasta před Domem sportu u vstupu do františkánský zahrady. Jeho přesvědčivé monumentálně modelované sochy na pomezí socialistického realismu a futurismu jsou silně inspirované dílem italského sochaře - komunisty a katolíka Giacomo Manzù. Zdeněk Němeček páchá po Sametové revoluci roku 1989 sebevraždu.