Pavla Svobodová, 70. léta 20. stol., laminát, areál školky v Průhonicích, Ke Školce, Průhonice., zobrazit na mapě

Dívka s obručí

Dívka s obručí

Autor příspěvku: Anna Schránilová