Imrich Vanek, 1976, keramika, Fejova, Košice, Slovensko, zobrazit na mapě

Ryby