Jan Hána, 1978, před I.základní školou, Litomyšl, zobrazit na mapě

Pomník Zdeňka Nejedlého

Pomník Zdeňka Nejedlého

Pomník Zdeňka Nejedlého

Pomník Zdeňka Nejedlého Autorem pomníku, který se nachází před I. základní školou v Zámecké ulici v Litomyšli, je sochař Jan Hána. Zdeněk Nejedlý (1878 -1962) se narodil v Litomyšli a v letech 1945 - 1946 působil jako ministr školství Československa. Město chtělo pomník po roce 1989 zbořit, ale nakonec se rozhodlo, že pomník zůstane zachován, protože bourání pomníků je spojováno hlavně s komnnistickým režimem, a opratřilo jej nápisem (viz. foto 2) Zdroj: Město Litomyšl [online]. 2011 [cit. 2015-01-14]. Dostupné z WWW: http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=litomyslske_stezky&akce=detail&id=1364129102067

Autor příspěvku: Stana