Milan Vácha, 1981, pískovec, Generála Svobody, před Koloseem, Liberec, zobrazit na mapě

Revoluce

Revoluce

r. 2014 plastika přesunuta cca o 10 m, původně umístěna centrálně před vstupem do Kolosea. Tomanová, Kateřina: Památky a plastiky Liberce. Zprávy České besedy č. 65, Liberec 1989. Mohr, Jan: Pomníky a památníky ve městě Liberci. Liberec 2000. NPÚ, ÚOP v Liberci, Sbírka průzkumů, posudků a zpráv, JP 194.

Autor příspěvku: Petr Freiwillig