Vetřelci a volavky - ateliér sochaře
18. 11. 2013 – 18:00 vernisáž
20. 11. 2013 – 20. 1. 2014
Výstava Vetřelci a volavky – ateliér sochaře představuje soubor modelů, které byly vytvořeny v letech 1968-1989 jako skici pro soutěže na realizaci ve veřejném prostoru v tehdejším Československu.  Mnohé z prací vznikaly jako odezva na ideové požadavky, ale většina se dobovému zadání nepodřizovala: ve veřejných prostranstvích se objevila díla, která jsou zcela v kontextu s realizacemi na Západě a mezi umělci, kteří v soutěžích uspěli, byla i řada těch, jež se stavěla režimu do opozice.
Doba Normalizace byla specifickým fenoménem, co se týče počtu vytvořených děl ve veřejném prostoru. Jejich neobyčejný rozvoj, který neměl v našich dějinách obdoby, byl podmíněn nejen stavebním boomem ale zejména také zákonem, který ukládal, aby každá státní stavba věnovala 1% a až 4% z celkového rozpočtu na výzdobu. Například jenom v Praze bylo v 70. a 80. letech osazeno přes 1500 výtvarných artefaktů. Paradoxem je, že po Sametové revoluci byl tento zákon zrušen, přestože existuje v řadě demokratických zemí světa. Nejen že oficiálního vizuálního umění ve veřejném prostoru vzniká v současnosti minimálně (v Praze bylo osazena po roce 89 pouze šedesát artefaktů), ale navíc bylo odstraněno na 450 děl z doby předešlé (mezi nimi i díla mimořádné kvality). Výstava je přehlídkou modelů realizovaných ale i z ideologických důvodů nerealizovaných soch a těch zaniklých, které jsou obětí doby současné.
Výstava vznikla jako projekt doprovázející vydání publikace Vetřelci a volavky. Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968–1989).