Petice za navrácení plastik na Tilleho náměstí na Barrandově v Praze 5

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Zastupitelům MČ Praha 5:

Pod vedením bývalého starosty MČ Praha 5 Milana Jančíka prošlo během roku 2010 Tilleho náměstí na Barrandově rozsáhlou rekonstrukcí. Záměrem rekonstrukce byla modernizace náměstí a jeho uzpůsobení potřebám dnešních obyvatel. Náměstí dostalo podobu pěší zóny
a v jeho spodní části byla zřízena odpočinková zóna s brouzdalištěm. Bylo nově vydlážděno
a obohaceno o venkovní mobiliář. V rámci rekonstrukce náměstí byla původní sochařská výzdoba odstraněna a betonová kašna zcela zničena.

Tilleho náměstí je součástí komplexu sídliště Barrandov, které bylo v letech 1977-1988 vyprojektováno architekty Zdeňkem Hölzelem a Janem Kerelem. Jejich snaha spočívala ve vypořádání se se sídlištním urbanismem v nových souvislostech. Pokusili se vytvořit obyvatelné prostředí, kde člověk neztrácí orientaci a pocit bezpečí. Navrhli pěší městskou osu s náměstími, mosty a ulicemi. Jejich význam mělo posílit i začlenění plastik. Za tímto účelem byla v roce 1988 uspořádána soutěž, jejíž soutěžní návrhy a výsledky byly v témže roce k vidění v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze. Výstava se setkala s velkým ohlasem, o čem svědčí i dobová recenze manželů Ševčíkových, která byla otištěna v časopise Ateliér (zde k přečtení). Plastiky byly umístěny na významných místech sídliště, čímž poskytly možnost lepší orientace a posílily estetiku prostoru. Tak jako uliční pojmenování Sídliště Barrandov, tak i sochy svým námětem odkazovaly na blízkost filmových ateliérů. Osazeny byly tyto plastiky: Chaplin-Vladimír Preclík, Kameraman-Karel Nepraš, Pegas-Michal Gabriel, Plastika pohybu-Hugo Demartini a Jiří Novák, Obelisk-Karel Bečvář.

Tvůrci vítězných návrhů jsou významní sochaři. Jejich díla jsou zastoupena nejen v českých,
ale i v zahraničních galeriích. Přestože ve své době nepatřili mezi umělce vyhledávané tehdejším režimem, porotu o svých kvalitách přesvědčili. Spoluautory soch byli i architekti.

Poslední dvě jmenované plastiky stávaly ve středu Tilleho náměstí a na zlomu pěší osy.
Při jejich rekonstrukci v roce 2010 byly bez souhlasu autorů a projektantů sídliště odstraněny
a odhozeny na vnější pozemek Chaplinovy školy, kde se nacházejí dodnes.

Tuto skutečnost považujeme ze strany zastupitelů MČ Praha 5 za hrubé a neodborné zacházení s veřejným kulturním majetkem a poškození celistvosti prostoru Sídliště Barrandov. Dále zde spatřujeme těžké porušení práv tvůrců vyplývající ze zákona č. 121/200 Sb., o právu autorském.

Požadujeme okamžité navrácení plastik na jejich původní místo a žádáme, aby architekti Zdeněk Hölzel a Jan Kerel byli přizváni k diskusi o dalších krocích „revitalizace a rekonstrukce“ Sídliště Barrandov.

Za petiční výbor:
Ing.arch. Zdeněk Hölzel
MgA. Pavel Karous
akad.arch. Jan Kerel
PhDr. Ivona Raimanová
Martina Vidnerová

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
MgA. Pavel Karous, Sekaninova 40, 120 00 Praha 2

Budeme rádi, když se k petiční akci připojíte!
Petice a podpisový arch ve formátu PDF jsou ke stažení zde.
Vyplněné podpisové archy prosím zasílejte na adresu zástupce petičního výboru.

Prosím, vyplňte následující údaje a zařaďte se tak mezi signatáře petice.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.