sochy: 

Sochař a sklářský výtvarník Aleš Vašíček se narodil v roce 1947 v Ostravě.  V letech 1962 až 1966 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě. Od roku 1966 do roku 1972 a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v Ateliéru skla u prof. Stanislava Libenského a doc. Václava Plátka. Na přelomu 60. a 70. let patřil s  mezinárodně uznávanými spolužáky Jánem Zoričákem, Marianem Karlem a Oldřichem Plívou k průkopníkům broušené skleněné plastiky z optického skla. Později se zaměřil na tavenou skleněnou plastiku. Občasně také tvořil výtvarné objekty pro architekturu. Žije a tvoří v Praze.