sochy: 

Vynikající sochař Josef Bradáček se narodil v roce 1922 v Obříství u Mělníka. Za války studoval v ateliéru profesora Dvořáka na UMPRUM. Po válce vystudoval v ateliéru Karla Pokorného na Akademii výtvarných umění v Praze. Zde později sám působil. Bradáček se věnoval především sochařství - nejen ateliérové práci, ale i veřejným zakázkám pro architekturu. Kromě sochařské tvory se věnoval i porcelánové plastice. V padesátých letech byly realizovány jeho návrhy figurek pro duchcovskou porcelánku, které sklidily mimořádný úspěch na světové výstavě Expo 58 v Bruselu. V roce 1957 se stal spoluzakladatelem skupiny Krok 57. Ve své tvorbě navazoval na předválečný kubismus a v 60. letech postupně došel k vlastní specifické abstraktní morfologii. V letech 1967 až 1984 působil jako docent na AVU v Praze, ateliér užitého sochařství. V roce 1984 umírá.