sochy: 

Narodil se 1954. Vyučil se jako rytec kovů a na UMPRUM studoval u prof. Malejovského, po studiích mu dělal asistenta.