sochy: 

Pravoslav Rada se narodil 14. října 1923 v Železném Brodě, žije a pracuje v Praze. V letech 1939 - 1943 studoval na Vyšší průmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích v Podkrkonoší. Ve studiu pokračoval v letech 1943 až 1949 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u profesorů J. Laudy, B. Stefana a O. Eckerta. Zde uzavřel v letech 1958 - 60 studia aspiranturou. V roce 1947 obdržel roční stipendium dánské vlády. Studoval na Kodaňské uměleckoprůmyslové škole a pracoval v dílně Nathalie Krebs. V letech 1968 - 69 přednášel na Southern Connecticut State College v New Haven USA.

Byl spoluzakladatelem skupiny Bilance, od roku 1956 je členem Mezinárodní keramické akademie (AIC) v Ženevě, členem Umělecké Besedy v Praze a Sdružení výtvarných umělců-keramiků. Zúčastnil se mezinárodních keramických sympozií ve Wilhelmsburgu - Rakousko (19661, v Bechyni (1970) a Uherském Hradišti (1971).

Svým dílem je zastoupen v soukromých i veřejných sbírkách v ČR, zejména v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, Moravské galerii v Brně a Alšově galerii v Bechyni. V zahraničí v Muzeu keramiky ve Faenze v Itálii, Muzeu Ariana v Ženevě a muzeích v Hamburku a Frechenu (N). Získal zlatou medaili na Světové výstavě v Bruselu (v roce 1958) a zlatou medaili na mezinárodní výstave keramiky AIC v Praze.

Je autorem několika knih o moderní keramice a keramických technikách, které vyšly česky a v šesti dalších jazycích.

Od roku 1950 vystavoval samostatně:
     1950 – Praha, Galerie Československý spisovatel: Pravoslav Rada a grafik Václav Sivko (katalog Emanuel Poche a Miroslav Míčko)
     1951 – Praha, Galerie Československý spisovatel: Pravoslav Rada s malířem a ilustrátorem Vlastimilem Radou (katalog Jiří Kotalík)
     1953 – Praha, foyer Divadlo E. F. Buriana – samostatná výstava
     1969 – Andover, Massaschusset, USA , Addison Gallery of American Art – samostatná výstava
     1969 – New York, Benevy Gallery: P. Rada s grafikem Jaroslavem Fišerem
     1988 – Bechyně, AJG – sbírka keramiky – samostatná výstava (katalog Milouš Růžička)
     1989 – Praha, Nová síň – samostatná výstava (katalog Jan Kříž)
     
Od roku 1955 vystavují Pravoslav a Jindřiška Radovi především společně
     1955 – Praha, Alšova síň Umělecké Besedy (katalog Jaromír Pečírka)
     1957 – Praha, výstavní síň ÚLUV (katalog Josef Raban)
     1957 – Železný Brod, sklářská škola: Tři generace Radů – P. a J. Radovi s malíři Petrem a Vlastimilem Radovými
     1958 – Praha, Galerie Fronta (katalog Josef Raban)
     1961 – Praha, Galerie Václava Špály, se sklářem Jozefem Soukupem (katalog Jarmila Glazarová)
     1961 – Berlin, Čs. kulturní středisko (katalog Josef Raban)
     1961 – Lipsko, Grassi Museum
     1961 – Halle an der Saale, Hochschule für angewandte Kunst
     1962 – Praha, Malá galerie Československého spisovatele (katalog Josef Raban)
     1963 – Praha, Malá galerie Československého spisovatele
     1964 – Západní Berlin, Ladengalerie P. a J. Radovi s malířem Vlastimilem Benešem (katalog Miroslav Lamač)
     1966 – Káhira, Čs. kulturní středisko (katalog Miroslav Lamač)
     1966 – Alexandrie, výstavní síň městské knihovny (týž katalog)
     1968 – Praha, Galerie J. Frágnera
     1968 – Mnichov, Handwerkskammer (katalog s životopisnými údaji)
     1968 – Vídeň, Galerie Mahlerstrasse (týž katalog)
     1969 – Brno, Moravské muzeum
     1970 – Wuppertal-Elberfeld, Galerie Raumkunst E. Becher
     1978 – Praha, Galerie Zlatá lilie (katalog anonymní)
     1980 – Praha, Galerie na Újezdě (katalog Jiří Šetlík)
     1980 – Praha, Galerie Fronta: Čtyři generace Radů – keramici P. a J. Radovi s Šárkou Radovou a malíři Petrem a Vlastimilem Radovými (katalog Václav Formánek)
     1980 – Železný Brod, Síň Vlastimila Rady: Čtyři generace Radů (viz předešlý údaj)
     1980 – Dessau – DDR, Wissenschaftlich-kulturelles Zentrum Bauhaus: P. a J. Radovi s Š. Radovou (katalog anonymní)
     1981 – Cheb, Galerie výtvarného umění: Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi (katalog Jiří Šetlík)
     1982 – Praha, Galerie na Újezdě (katalog se základními údaji)
     1984 – Chrudim, Jednotný klub pracujících – samostatná výstava (katalog Dagmar Tučná)
     1984 – Praha, Galerie hlavního města Prahy – Staroměstská radnice (katalog Jiří Šetlík)
     1989 – Praha, Galerie Na Můstku: P. J. a Š. Radovi (katalog se základními údaji)
     1991 – Strakonice, Muzeum Středního Pootaví: Tři generace Radů (katalog Jana Brabcová)
     1995 – Hlinsko, Městské muzeum a galerie: Výstava rodiny Radů: Petr, Vlastimil, Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi (katalog s životopisnými údaji)
     1996 – Nasavrky, Nasavrcká paleta – s malířem Jindřichem Hegrem (katalog František Nový)
     
     Kolektivních výstav se pravidelně zúčastňují od roku 1953, především pak výstav Mezinárodní akademie keramiky (AIC), skupiny Bilance, Umělecké Besedy a Sdružení výtvarných umělců–keramiků.
     
     Se ženou Jindřiškou Radovou realizovali řadu keramických prací pro architekturu v Praze, Brně, Ostravě, Havířově, Plzni, Vlašimi a jinde. V zahraničí v Berlíně, Montrealu a Ósace.
     
     Z rozsáhlé biografie, kterou tvoří katalogy a recenze výstav, články a stati o díle Jindřišky a Pravoslava Radových publikovaných v denním tisku a odborných periodikách od roku 1950, jmenujeme alespoň: Jaromír Pečírka: Pravoslav a Jindřiška Radovi, Nakladatelství čs. výtv. umělců, 1959; Vladimír Kovařík: Čtení o umělcích a umění, SNDK 1965; Sam Tata: Sculpture from Dada to Tata, Tundra Books, Montreal 1967, Jiří Šetlík: Three Czech Ceramists, Ceramics Monthly, Ohio 1984, Jiří Šetlík: Cesty po atelierech, 1987.