Jiří Seifert, 1965, osazeno 1969, pískovec, parčík u Školní ulice, na Králově Háji, Liberec, show on the map

Abstraktní reliéf (Stéla)

Abstraktní reliéf (Stéla)

Abstraktní reliéf (Stéla)

Autor příspěvku: Hana Kubíková