Sylva Lacinová, 1961, pískovec, Park na Kolišti, Brno, show on the map

Česající se dívka

Česající se dívka

Česající se dívka

Autor příspěvku: Kateřina Neumannová