Jaroslav Bocker, 1966,kámen,Spartakiádní ul., Sokolov, show on the map

Holubice

Autor příspěvku: Ladislav Černý