Jiří Kryštůfek, žula,1979, před základní školou, Na lučinách, Chmelnice, Praha 3, show on the map

Jablko