Michal Lacko, 1985, kámen, Kuzmányho, Šrobárova, Košice, Slovensko, show on the map

Kamenné mozaiky

Kamenné mozaiky

Kamenné mozaiky