Rudolf Valenta, 1967, ocel, sad Milady Horákové, Ostrava - Moravská Ostrava, show on the map

Konstruktivistická plastika

Autor příspěvku:

Daniel Rybka a Ondřej Surový