Andrej Gaj, 1979, kamenná mozaika, v areáli obchodného centra, Mládeže, sídliště Juh II., Poprad, show on the map

Kvet