Vladislav Gajda, 1966, kámen, Dlouhá třída 85c, Havířov, show on the map

Ležící žena

Autor příspěvku:

Daniel Rybka a Ondřej Surový