Emil Fulka, 1980, Autobusová stanica Čadca, show on the map

Mozaika

Autor příspěvku: Petr Dočekal