Andrej Gaj, 1970, kámen, Mierová, Humenné, show on the map

Mozaika

Mozaika

Spoluator Mikuláš Dic.