autor neznámý, kámen, Československej armády, Prešov, show on the map

Mozaika