Veronika Witzová, keramika, Škultétyho, Košice, show on the map

Keramický reliéf v múre