Vladimír Šmíd, 1987, pískovec, Alejní, Teplice, show on the map

Holubice

Holubice

Holubice

Plastika stojí před architektonicky zajímavou budovou bývalého Telecomu. ODSTRANĚNO

Autor příspěvku: Jindřich Gubiš