Michael Bílek, 1984, ul. Plzeňská, před OC Korál (Prior), Podmokly, Děčín, show on the map

Děti pojídající meloun

Děti pojídající meloun

Žánrový výjev dvou chlapců školou povinných, z nichž větší jí kousek melounu. Signováno na školní tašce menšího BILEK (BÍLEK?) / 84. Zřejmě objednáno a osazeno v souvislosti s budováním Prioru v Děčíně (otevřen též 1984). K otevření Prioru: ala. V muzeu si mohou lidé připomenout to, na co už málem zapomněli. Město Děčín : zpravodaj, 36/2009, s. 5.

Autor příspěvku: Adam Rejha