Stanislav Mikuláštík, 1976, vápenec, Štěpnická 1184, Uherské Hradiště, show on the map

Nový život

Nový život

Pro domov důchodců na sídlišti Mojmír II. Architektonická spolupráce ing. arch. Arnošt Kubečka.

Autor příspěvku:

Daniel Rybka a Ondřej Surový