Vladislav Gajda, 1976-77, kámen-kov, hřbitov, Lomnice, show on the map

Památník sovětským zajatcům

Památník sovětským zajatcům

Autor příspěvku:

Daniel Rybka a Ondřej Surový