Stanislav Mikuláštík, 1989, pískovec, Prostřední Bečva 158 - Hotel Tanečnica - Pustevny, show on the map

Pastýř

Pastýř

Spoluatoři ing. arch. Arnošt Kubečka a J. Konečný.

Autor příspěvku:

Daniel Rybka