Jiří Marek, 1975 Nemocnice Znojmo /Původně umístěno na kašně před nemocnicí....dnes v parčíku vedle heliportu/, show on the map

Plastika pro nemocnici

Plastika pro nemocnici

Plastika pro nemocnici

Plastika v předprostoru nemocnice Jiří Marek, J. Zelený 1975 Nemocnice Znojmo /Původně umístěno na kašně před nemocnicí....dnes v parčíku vedle heliportu/

Autor příspěvku: Daniel Rybka