Jaroslav Bejček, 1975,porcelán, sídliště Družba, Dubí u Teplic, show on the map

Porcelánová fontána

Autor příspěvku: Ladislav Černý