Eduard Hájek, 1975, beton, Tetínská 328/1A, Praha 5 - Radlice, show on the map

Prameny

Prameny

Prameny

Reliéfy na ohradní zdi vyrovnávací vodárenské věže Děvín. Architektonická spolupráce arch. Jaroslav Brejcha. 

Autor příspěvku:

Ondřej Surový