František Patočka, 1988, kov, Humenné, Námestie slobody, show on the map

Dekoratívny reliéf