Vincenc Vingler, 1982?, bronz, vyplněný betonem, Kobylisy, Praha 8, show on the map

Žabák

Žabák

Žabák

Plastika osazena spolu s fontánou zřejmě zároveň se vznikem přilehlého koupaliště. Několikrát pokus o odcizení, poté umístěna do depozitáře MČ Praha 8. V roce 2008 byla plastika znovu osazena do fontány a následně definitivně odcizena. 10/2021, Ondřej Surový: Doplněno autorství plastiky Žabáka, autorem byl sochař Vincenc Vingler.

Autor příspěvku: Pavel Dvořák