sochy: 

Sochař Jan Jiříkovský se narodil v roce 1906 v Klatovech. V letech 1926 až 1933 studoval na Škole architektury České techniky v Praze a byl žákem profesora Jana Mařatky a profesora Karla Dvořáka. Je autorem mnoha monumentálních realizací a volných plastik kubizujícího tvarosloví s barokně expresívní složkou (ležící ženské akty a torza, reliéf Odboj, pomníky Husitská žena a A. Heyduk ). S jeho pracemi je možné se setkat na řadě míst v Písku (sochy na divadle, pamětní desky, bysty osobností) například reliéf Revoluce 1918 na Spořitelně z roku 1934. V období budování socialismu tvoří ve stylu  tzv. socialistického realismu,  například v roce 1953 se zúčastnil soutěže na pomník J. V. Stalina v Plzni, kterou nakonec vyhrál Josef Malejovský, v témže roce také představuje na členské výstavě Umělecké výstavy podobiznu Rudoarmějce. V roce 1959 vytvořil do veřejného prostoru figuru Husitské práče v parku za kostelem Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí  nebo Pomník Husická žena v letohrádku Hvězda v Praze. Podílel se na výzdobě hotelu Jalta. V 60. letech realizaje pro železniční stanici v Praze v Krči a sousoší Matka se synem před poliklinikou Pod Marjánkou v Břevnově v Praze. Byl vysokým funkcionářem Svazu Československých výtvarných umělců. Zemřel v Praze v roce 1990.

návrh do architektury: Metro - stavba míru, 1977, studie reliéfu na budovu Metra v Praze 2, Oběžnice 1981