Čestmír Kafka, 1967, železobetonové prefabrikáty, Arbesova, Brno-Lesná, zobrazit na mapě

Dekorativní stěna

Jedna z výtvarných realizací na sídlišti Lesná z doby jeho výstavby. Zeď vznikla jako součást konceptu sídliště, pod dohledem jeho autorů, arch. Zounka a arch. Rudiše. Jedná se o objekt složený z několika opakujících se typů betonových prefabrikátů, zhotovených v pohotovostní betonárce přímo na staveništi sídliště. Skvělý příklad realizace hodnotného "detailu" v parteru panelového sídliště.

Autor příspěvku: Lukáš Pecka, www.lukaspecka.cz