František Nonfried, 1970,keramika, Dvořákovy sady, Karlovy Vary, zobrazit na mapě

Dívka se džbánem

Autor příspěvku: Ladislav Černý