Josef Klimeš, 1969, kámen, Gutenbergova ul., Liberec, zobrazit na mapě

Dvanáct měsíců

Tomanová, Kateřina: Památky a plastiky Liberce. Zprávy České besedy č. 65, Liberec 1989. Z výstavy Socha a město 1969. Mohr, Jan: Pomníky a památníky ve městě Liberci. Liberec 2000. NPÚ, ÚOP v Liberci, Sbírka průzkumů, posudků a zpráv, JP 194. Mohr, Jan: Sochy a kašny v Liberci. In: Zeman, Jaroslav: Liberec, urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec 2011, s. 146–159.

Autor příspěvku: Petr Freiwillig