Miroslav Machala, 1988, Liptál (kolumbarium, hřbitov), zobrazit na mapě

Plastika

Akademický sochař Miroslav Machala se narodil ve Vsetíně. V rodném městě prožil dětství a absolvoval i gymnázium. Své výtvarné nadání zúročil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde byl žákem profesora Josefa Malejovského. Po absolvování v roce 1977 začal pracovat jako restaurátor historických kamenných soch. Podílel se na realizaci barokního sousoší svatého Bernarda na Karlově mostě, vytvořil kopii renesančního portálu zámku v Hranicích na Moravě, pískovcové kopie renesančních arkád zámku v Hustopečích nad Bečvou či znak na bývalé radnici v Krásně nad Bečvou. Vedle restaurátorských prací se akademický sochař Miroslav Machala věnuje i komorně laděné volné plastice. Základem volné sochařské tvorby umělce je především řemeslná poctivost a znalost materiálu, jímž jsou různé druhy kamene. Z pískovce je zhotovena Machalova plastika Hudba na nádvoří nákupního střediska ve Vsetíně - Rokytnici, opěrná zeď u školy na Sychrově je z betonu, a sousoší Sluneční hodiny, které stojí před školou v Rokytnici, je kombinací kamene, kovu a dřeva. Zúčastnil se několika kolektivních výstav. Dále se zajímá o geologii a archeologii, zvláště ve spojení se starověkými kulturami Evropy, Afriky a Ameriky. Odpovědi na rozmanitá fakta hledá především v samotné realitě. Obdobným způsobem přistupuje k řešení záhad bájné Atlantidy. Machalova představa existence a zániku Atlantidy je dotvářena výsledky dvou expedic do severozápadní Afriky, které uskutečnil se svými přáteli v letech 1983 a 1995. V roce 1999 mu vyšla kniha Atlantida na dosah?. Zdroj:www.mvk.cz

Autor příspěvku: Michal Kmínek